Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών - Ακαδ. Έτος 2022-2023 (Χειμερινό Εξάμηνο)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Τα μαθήματα αρχίζουν την Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022

PhD Program: Class Schedule

Academic Year 2022-2023

Fall semester

 

Course Code

Course

Instructor

Room

Day

Hours

PhD code:

GCHEM_Α101

Thermodynamics

 

C.G. Vayenas

&

G. Karanikolos

XM4

Monday

 

 

12.00 - 15.00

PhD code:

GCHEM_Α201

Transport Phenomena

J. Tsamopoulos

XM4

Tuesday

Thursday

17.00 - 18.30

17.00 - 18.30

 

*Also, every Monday afternoon 15.00-18.00, Prof. G. Dassios is presenting the Seminar on Applied Mathematics in the Seniors’ Classroom (old ΧΜ1 room), main Chemical Engineering building, 1st floor.