Σύμβουλοι καθηγητές ακαδημαϊκού έτους 2021 -2022: Κατανομή πρωτοετών φοιτητών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχει αποφασίσει τον ορισμό Συμβούλων Καθηγητών για τους φοιτητές του Τμήματος. Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές έχουν οριστεί μέλη ΔΕΠ που θα αναλάβουν να ενημερώνουν και συμβουλεύουν ομάδες των 15 περίπου ατόμων ο καθένας. Δείτε περισσότερα εδώ για το θεσμό του Σύμβούλου Καθηγητή.

Στο link που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την κατανομή των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022