Ο θεσμός του επισκέπτη καθηγητή στο ChemEngUP

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

To Τμήμα Χημικών Μηχανικών στα πλαίσια της ενίσχυσης του διεθνούς χαρακτήρα του τμήματος έχει τη χαρά να ανακοινώνει τη συνεργασία με δύο καταξιωμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι καθηγητές του EPFL, κ Αθανάσιος Νένες και Βασίλης Χατζημανικάτης θα προσφέρουν από το τρέχων ακαδημαϊκό έτος, διδακτικό κι ερευνητικό έργο στο τμήμα ως επισκέπτες καθηγητές.

Στόχος του θεσμού του επισκέπτη καθηγητή είναι η προσέλκυση καταξιωμένων ακαδημαϊκών κι ερευνητών της ημεδαπής ή αλλοδαπής στο τμήμα, ενισχύοντας την ποιότητα του παραγόμενου έργου. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η κινητικότητα στον ακαδημαϊκό χωρο συμβάλλοντας στη δημιουργία συνδέσμων με άλλα πανεπιστήμια και στην μεταφορά γνώσης.

 

nenesathanasios
Καθηγητής Αθανάσιος Νένες

EPFL, Switzerland

 

hatzimanikatis_vassily
Καθηγητής Βασίλης Χατζημανικάτης

EPFL, Switzerland