Προκήρυξη εισαγωγής υποψηφίων διδακτόρων στο Π.Δ.Σ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών_ εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων έως 30/01/2022.

δείτε συνημ. το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
prokiryxi_2021-2022_ear.l_par.docx 16.78 KB