ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Η τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί την 23/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αμφιθέατρο Ι-4

Η τελετή Καθομολόγησης Διδακτόρων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί την 24/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αμφιθέατρο Ι-4

Ώρα προσέλευσης των φοιτητών στον χώρο:  11:30

 

Λόγω της εξελισσόμενης πανδημίας, με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων στην τελετή θα παρευρεθούν

ΜΟΝΟ οι ορκιζόμενοι συνοδευόμενοι το πολύ από 2 άτομα.

Οι συνοδευόμενοι και οι συνοδοί θα προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής των τελετών με προστατευτική χειρουργική μάσκα

με την επίδειξη:

·         της αστυνομικής ταυτότητας και

·         το πιστοποιητικό εμβολιασμού   ή

·         την βεβαίωση αρνητικού μοριακού τεστ με την μέθοδο του PCR     ή

·         αντιγονικού τεστ (rapid-test)        ή

·         την βεβαίωση νόσησης (2 μήνες μετά την νόσηση και έως 9 μήνες),

σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής των λοιμοξιολόγων και θα κατευθύνονται στις θέσεις τους από το προσωπικό που θα βρίσκεται στον χώρο.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Τελετή χωρίς τηβέννους και η παραλαβή των τίτλων, χωρίς χειραψία.

Η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα υποδειχθεί από το προσωπικό που θα βρίσκεται στον χώρο της ορκωμοσίας.

 

Εκ της Γραμματείας