Δηλώσεις μαθημάτων για τους επί διπλώματι προπτυχιακούς φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2021-2022

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Παρακαλούνται οι Επί Πτυχίω προπτυχιακοί φοιτητές να προβούν σε δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο ακαδ.έτους 2021-2022 μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Ακαδημαϊκό Έργο) από την Παρασκευή 6 Μαϊου 2022 μέχρι την Παρασκευή 20  Μαϊου 2022 .

Ο κανόνας δήλωσης είναι μέχρι  και 12 μαθήματα.

Σε περίπτωση προβλήματος αποθήκευσης της δήλωσης να επικοινωνήσουν με το itdesk@upatras.gr

Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή και δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου 2022.

 
Από τη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών