Διευκρίνιση- Εγγραφή νεοεισερχόμενων φοιτητών από Μετεγγραφή ακαδ. έτους 2021-2022

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Τα δικαιολογητικά, με βάσει τα οποία έγινε η μοριοδότηση των φοιτητών  για μετεγγραφή , μπορούν να προσκομίζονται ή/και να αποστέλλονται στην  Γραμματεία του Τμήματος (secretary@chemeng.upatras.gr)  από την Δευτέρα 6.12.2021, έως και την Τετάρτη  8.12.2021.

 

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι  από την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 10.12.2021 οι επιτυχόντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να τα  συμπληρώσουν με τα στοιχεία που ζητούνται και να τα αναρτήσουν  αποκλειστικά σε μορφή pdf.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Για να εισέλθουν στην πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr,  οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πεδίο πατρώνυμο τον λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ(ελλ. χαρακτήρες Κεφαλαία) καθώς και τον ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΊΟΥ, ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ(8 ψηφία) που υπάρχει στην Αίτηση Μετεγγραφης του Υπουργείου που τους έχει δοθεί. 

 Τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα είναι τα εξής:

1.         Ευκρινής φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

2.         Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).

3.         Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )

4.         Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου

Κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ και του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.