Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη διευθυντών εργαστηρίων Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Το τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών προκυρήσει εκλογές την ανάδειξη διευθυντών εργαστηρίων των παρακάτω εργαστηρίων:

 1. Χαρακτηρισμού Υλικών και Μεταλλογνωσίας (ΦΕΚ.3319/17.10.2016, 1040/22.3.2018 τ.Β΄)
 2. Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών(Π.Δ.114, ΦΕΚ.95/30.4.2002 τ.Α΄)
 3. Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων (Π.Δ.114, ΦΕΚ.95/30.4.2002 τ.Α΄)
 4. Τεχνολογίας Πλάσματος (Π.Δ.114, ΦΕΚ.95/30.4.2002 τ.Α΄)
 5. Ετερογενούς Κατάλυσης (Π.Δ.114, ΦΕΚ.95/30.4.2002 τ.Α΄)
 6. Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας (Π.Δ.114, ΦΕΚ.95/30.4.2002 τ.Α΄)
 7. Επιστήμης Επιφανειών (Π.Δ.114, ΦΕΚ.95/30.4.2002 τ.Α΄)
 8. Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (Π.Δ.114, ΦΕΚ.95/30.4.2002 τ.Α΄)
 9. Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής (Π.Δ.114, ΦΕΚ.95/30.4.2002 τ.Α΄)
 10. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Π.Δ.297, ΦΕΚ.264/31.10.2002 τ.Α΄)
 11. Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών (ΦΕΚ 2969/19.07.2019 τ.Β’)
 12. Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας (ΦΕΚ 2969/19.07.2019 τ.Β’)
 13. Νανολιθογραφίας Ηλεκτρονικής Δέσμης (ΦΕΚ 4148/28.09.2020 τ.Β’)

και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Δημήτρης Βαγενάς
Καθηγητής

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
9ΗΡΖ469Β7Θ-ΧΙΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 391.03 KB