ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2022-23)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Παρακαλούμε να προσέλθετε για συνέντευξη (Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2022-23)

την ερχόμενη Παρασκευή 20 Μαϊου στις 11:00πμ ο πρώτος, στις 11:10 ο δεύτερος κτλ (ανά 10 λεπτά ο κάθε υποψήφιος)

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στο γραφείο του κ. Γιάννη Δημακόπουλου, Αναπλ. Καθηγητή του ΤΧΜ, 2ος όροφος κεντρικού κτηρίου του ΤΧΜ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ