Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2022 Ρωσικής Γλώσσας

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Σας επισυνάπτουμε  για την  ενημέρωσή σας:  

1.Ανακοίνωση  λόγω συνταξιοδότησης    &
 

2.Πρόγραμμα εξετάσεων  Ιουνίου 2022    Ρωσικής Γλώσσας