ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

στον προαύλιο χώρο του Κεντρικού Κτιρίου του Τμήματος βρέθηκε κλειδί με το γράμμα "Κ" και παραδόθηκε στην Γραμματεία.