Τελετές Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Καθομολόγησης Διδακτόρων_Ιούλιος 2022

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Οι τελετές Aπονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών θα πραγματοποιηθούν την 13/07/2022 και ώρα 10 π.μ.
Οι τελετές Καθομολόγησης Διδακτόρων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών θα πραγματοποιηθούν την 15/07/2022 και ώρα 10 π.μ.

Παρακαλούμε δείτε συνημ. έγγραφο της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών με το πρόγραμμα και τις οδηγίες για τις συνθήκες διεξαγωγής των ως άνω τελετών)

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
sps.86_3_epi-tis-diexagogis-teleton-orkomosias-ioylioy-2022.pdf.pdf 650.51 KB