Πρόγραμμα παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών Τομέα Γ _ Πέμπτη 14 Ιουλίου_ Αίθουσα Σεμιναρίων 1

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Πρόγραμμα Πρόγραμμα παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών Τομέα Γ

Αίθουσα Σεμιναρίων 1

Πέμπτη 14 Ιουλίου

 

1

Αριάδνη Κωνσταντοπούλου

11:00

 

ariadk@upatras.gr

 Αγγελόπουλος

2

Αθανασία Λυμπέρη - Στολάκη

11:30

 

up1046158@upnet.gr

 Κέννου

3

Γιώργος Χρυσάνθου

12:00

 

up1021007@upnet.gr

 Κέννου

4

Κυριάκος Σόλωνος

12:30

 

up1021029@upnet.gr

 Κέννου

5

Κάτσας Νεκτάριος

13:00

 

katsasnek@gmail.com

 Γαλιώτης