Φραγκίσκος Κουτελιέρης - Σεμινάρια Τμήματος Χημικών Μηχανικών 2021 -2022

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 ο Φραγκίσκος Κουτελιέρης παρέδωσε σεμινάριο με τίτλο "ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ".

Ο Φραγκίσκος Κουτελιέρης είναι Καθηγητής Μαθηματικής Προσομοίωσης Περιβαλλοντικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Δείτε το video της παρουσίασης: