Άρθρο-Εξώφυλλο στο περιοδικό Pollutants

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

figure1

 

Το εργαστήριο Υλικών και Μεταλλουργίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, με τους Καθ. Γεώργιο Ν. Αγγελόπουλο, Αλεξάνδρα Βραχνή, Dr. Αγγελική Χριστογέρου, Dr. Κωνσταντίνα Μαραζιώτη και Γεώργιο Α. Θωμόπουλο, Ενεργειακό Υπεύθυνο του Πανεπιστημίου Πατρών και Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών δημοσίευσαν άρθρο με τίτλο:

Carbon Footprint of the University of Patras in Greece: Evaluating Environmental Culture and Campus’ Energy Management towards 2030

Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη παρατηρήσιμα αποτελέσματα κυρίως λόγω των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) που παράγονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Με τα χρόνια, αυτό γίνεται πιο εμφανές καθώς η συγκέντρωση των GHG που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αυξάνεται ανησυχητικά, όπως και η μέση θερμοκρασία της γης. Ως εκ τούτου, όλες οι χώρες και πολλοί ανεξάρτητοι οργανισμοί λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη θέτοντας στόχους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο ενεργειακός τομέας έχει αποδειχθεί ότι παίζει σημαντικότατο ρόλο στη μείωση των εκπομπών. Ο στόχος της Ελλάδας για αυτόν τον τομέα είναι πολύ φιλόδοξος. Εκτός των άλλων στοχεύει και τον συνολικό μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγματος τα επόμενα χρόνια. Τα Πανεπιστήμια συμβάλλουν στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω των δραστηριοτήτων τους και των δραστηριοτήτων των μελών τους. Η διαχείριση ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πατρών στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει από το 2019 με την εγκατάσταση μετρητών ενέργειας μεταβαίνοντας από χειροκίνητους υπολογισμούς σε διαδικτυακό σύστημα.Οι αξιόπιστες καταγραφές και οι ακριβείς υπολογισμοί αποδείχθηκαν μία πολύ σημαντική ενέργεια και αφετηρία για τη διεξαγωγή λεπτομερών αναλύσεων. Σε αυτή τη μελέτη, έγινε μια προσπάθεια υπολογισμού των εκπομπών CO2 του Πανεπιστημίου Πατρών χρησιμοποιώντας τον Υπολογιστή Carbon Campus. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές που μετακινούνται είναι η κύρια πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ακολουθεί η ηλεκτρική ενέργεια. Αυτοί οι δύο παράγοντες μαζί αποτελούν το 60,2% των συνολικών εκπομπών. Επομένως θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση του αποτυπώματός τους. Ορίστηκαν συγκεκριμένοι στόχοι για το 2030 σε συμμόρφωση με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα της Ελλάδας. Επιπλέον, προτείνεται ένα Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση του αποτυπώματος άνθρακα. Εκ των ων ουκ άνευ είναι η δημιουργία μιας ισχυρής/αποτελεσματικής περιβαλλοντικής κουλτούρας στην κοινότητα. Στο μέλλον, η διοικητική ομάδα του Πανεπιστημίου θα πρέπει να ενεργεί προληπτικά σε κάθε αλλαγή στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης θα πρέπει να πραγματοποιείται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να καθοριστούν πρόσθετες ενέργειες προκειμένου να μην αποκλίνουν από τους στόχους και τα νέα πρότυπα που έχουν τεθεί. Pollutants 2022, 2(3), 347-362

 

Περισσότερα στους συνδέσμους:

https://mdpi-res.com/d_attachment/pollutants/pollutants-02-00024/article_deploy/pollutants-02-00024.pdf?version=1659358776

https://doi.org/10.3390/pollutants2030024

Φωτογραφικό Υλικό
2