Τελετές Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Καθομολόγησης Διδακτόρων_Νοέμβριος 2022

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Τελετές

Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών & Καθομολόγησης Διδακτόρων 

Νοέμβριος 2022

 

Χώρος Διεξαγωγής τελετών: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, αίθουσα Ι-4
 

δείτε συνημμένα το Πρόγραμμα των Τελετών και οδηγίες για τη διεξαγωγή τους

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία