Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών_Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Department of Chemical Engineering

PhD Program

Fall Semester Exams (February 2023)

Course Code

Course

Instructor

Room & Day

PhD code:

GCHEM_Α101

Thermodynamics

 

C.G. Vayenas

&

G. Karanikolos

Monday, February 13th, 12.00 - 15.00

PhD code:

GCHEM_Α201

Transport Phenomena

J. Tsamopoulos

After consultation with the instructor