Εξέταση μαθήματος "Χημεία Πολυμερών"_ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών"

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών" οτι οι εξετάσεις του μαθήματος «Χημεία Πολυμερών» θα γίνουν την Τετάρτη 8/2 στις 10.00-12.30, στην αίθουσα ΝΧ1 (1ος όροφος, Νότιο Κτήριο, Τμήμα Χημείας).