Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών 6-8 Μαρτίου 2024

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές ότι οι παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών  θα πραγματοποιηθούν  από τις 6-8 Μαρτίου 2024. 

 

Οι Επιτροπές ανά τομέα είναι:

Α΄ Τομέας: Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος

Μ. Δημαρόγκωνα, Μ. Κορνάρος,  αναπλ. μέλος Ι. Κούκος

Β΄ Τομέας: Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας

Σ. Μπογοσιάν, Δ. Κονταρίδης, αναπλ. μέλος Α. Κατσαούνης

Γ΄ Τομέας: Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Κ. Δάσιος, Ε. Δασκαλάκης,  αναπλ. μέλος Δ. Κουζούδης

 

Η φόρμα συμμετοχής πρέπει να σταλεί με email στη Γραμματεία του Τμήματος έως την 19η Φεβρουαρίου 2024.

Επίσης οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να στείλουν την εργασία τους ηλεκτρονικά στην επιτροπή του Τομέα τους έως την 1η Μαρτίου 2024.

 

Από τη Γραμματεία

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Αίτηση Παρουσίασης Διπλωματικής 91.24 KB