Εισαγωγή στη μεταφορά θερμότητας και μάζας - Νέο βιβλίο από τον Ιωάννη Κ. Κούκο

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Ioannis K. Kookos BookΤο παρόν βιβλίο πραγματεύεται την πλήρη και ενιαία αντιμετώπιση δύο πολύ σημαντικών μαθημάτων της επιστήμης της Χημικής Μηχανικής: της μεταφοράς θερμότητας και της μεταφοράς μάζας. 

Η δομή αλλά και η συστηματική προσέγγιση που αναπτύσσει το έργο προσφέρει όχι μόνο την απαραίτητη γνώση, αλλά και επιπλέον καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μηχανικών ώστε να κατακτήσουν την επιστημονική επάρκεια. 

Η πρωτοτυπία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι το αντικείμενο αναπτύσσεται λεπτομερώς παράλληλα με τη θεωρία της μεταφοράς θερμότητας, καθιστώντας το ιδιαιτέρως σημαντικό στο πεδίο του αλλά και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ειδικότερα αν αναλογιστούμε ότι η μεταφορά μάζας είναι ως πρόβλημα πολύ πιο πολύπλοκο και απαιτητικό από αυτό της μεταφοράς θερμότητας. 

Στο πλαίσιο της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το έργο αποφεύγοντας την αυστηρή μαθηματική προσέγγιση και την άστοχη υπεραπλουστευτική προσέγγιση των μαθημάτων των φαινομένων μεταφοράς, προσφέρει τη δυνατότητα παράλληλης ανάπτυξης των δεξιοτήτων των φοιτητών που θα τους προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην επαγγελματική τους ζωή. 

ISBN: 978-960-530-121-7

Σύνδεσμος στον εκδοτικό οίκο: https://publications.upatras.gr/el/books/150