Φωτογραφίες από την Ημέρα Καριέρας Χημικού Μηχανικού

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

 

Το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια των δράσεων εξωστρέφειας και ανάπτυξης των σχέσεων με τη βιομηχανία διοργανώνει εκδήλωση με τη συμμετοχή εταιρειών από όλο το φάσμα του παραγωγικού ιστού της χώρας που απασχολεί Χημικούς Μηχανικούς. Ο σημαντικότερος στόχος της εκδήλωσης είναι η συνάντηση και η ανάπτυξη σχέσεων των τελειόφοιτων και απόφοιτων του Τμήματος με εγχώριες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 1/4/2022 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Οι εταιρείες που δήλωσαν συμμετοχή καλύπτουν όλο το φάσμα του παραγωγικού ιστού της χώρας που απασχολεί Χημικούς Μηχανικούς. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τη συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων της κάθε εταιρίας στα υποψήφια στελέχη (τελειόφοιτους φοιτητές/αποφοίτους).

Στις συνεντεύξεις που ακολούθησαν, οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να:

  • πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με υποψηφίους μελλοντικούς εργαζόμενους (αποφοίτους και τελειόφοιτους του Τμήματος Χημικών Μηχανικών),
  • προσφέρουν στοχευμένα θέματα πρακτικής άσκησης και να συζητήσουν με ενδιαφερόμενους φοιτητές
  • προσφέρουν στοχευμένες διπλωματικές εργασίες και να συζητήσουν με πιθανούς ενδιαφερόμενους (μέλη ΔΕΠ και τελειόφοιτους)
  • προσφέρουν στοχευμένες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και να συζητήσουν με πιθανούς ενδιαφερόμενους (μέλη ΔΕΠ και τελειόφοιτους)