Εμπλουτισμένη και Ανανεωμένη Ηλεκτρονική Έκδοση (Κάλλιπος 2023) του Κλασσικού Συγγράμματος "Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις" (Γ. Δάσιος, Κ. Κυριάκη, Π. Βαφέας)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Μερικές Διαφορικές ΕξισώσειςΤο βιβλίο με τίτλο «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις» γράφτηκε και εκδόθηκε αρχικά το 1994 από τους δύο πρώτους συγγραφείς της παρούσας μορφής του. Κατά τη διάρκεια αυτών των σχεδόν τριάντα ετών χρησιμοποιήθηκε ως διδακτικό σύγγραμμα σε πολλά τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο στις θετικές όσο και στις τεχνολογικές επιστήμες. 

Με βάση, λοιπόν, την εμπειρία αυτή, θεωρήσαμε ότι ήλθε η ώρα αυτό το βιβλίο να βελτιωθεί. Οι βελτιώσεις έγκεινται, κατά την άποψή μας, όχι μόνο στη νέα εξαιρετική μορφή της έκδοσης, έχοντας χρησιμοποιήσει το σύστημα ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας LATEX, αλλά και σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε τμήματα της προηγούμενης έκδοσης, σε εμπλουτισμό με νέα παραδείγματα και ασκήσεις από τις εφαρμογές, στον εκ νέου σχεδιασμό όλων των σχημάτων και στη δημιουργία νέων διαγραμμάτων με χρήση του LATEX. Η προσθήκη ενός εκτενούς παραρτήματος αφιερωμένου στην Ανάλυση Fourier, καθώς και ενός παραρτήματος σχετιζόμενου με βασικές αρχές Αριθμητικής Ανάλυσης, αποτελούν περιοχές που προσφέρουν χρήσιμες τεχνικές για την πληρέστερη αντιμετώπιση των θεμάτων που πραγματεύεται το βιβλίο. Στη νέα αυτή μορφή του βιβλίου, πολύ σημαντική είναι η συμβολή του νεότερου τρίτου μέλους της συγγραφικής μας ομάδας. 

Πέρα από το γεγονός ότι η ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου είναι συμβατή με το πνεύμα της εποχής, επιλέξαμε να συμβάλουμε με αυτή την προσπάθειά μας στη δράση «Κάλλιπος», επειδή πιστεύουμε ότι αυτή η πλατφόρμα παρέχει νέες δυνατότητες πρόσβασης στους φοιτητές και αποτελεί το σύγχρονο πλαίσιο το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και πρέπει να στηριχθεί και να υιοθετηθεί ευρέως.

Ιστοσελίδα Βιβλίου: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/10436