Προκήρυξη θέσεων για Υποψηφίο Διδάκτορα (1) & Μεταδιδακτορικό Ερευνητή (1) στη Βιομοριακή Δυναμική & Μηχανική

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
Τύπος Προκήρυξης
Θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
Θέσεις Υποψηφίου Διδάκτορα
Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Το εργαστήριο Βιομοριακής Δυναμικής και Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προκηρύσει δύο (2) θέσεις για έναν (1) Υποψήφιο Διδάκτορα & ένα (1) Μεταδιδακτορικό Ερευνητή για 23 Μήνες, με δυνατότητα επέκτασης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Αντικείμενο: Βιομοριακές Προσομοιώσεις (Μοριακή Δυναμική, Μεταδυναμική και Κβαντική Χημεία) 

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  
Δρ. Δασκαλάκης Βαγγέλης,  
Επίκουρος Καθηγητής  
vdaskalakis@upatras.gr