Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 2023-2024

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

H Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελείται από τους κ.κ.:

  1. Ελευθέριος Αμανατίδης, Αν. Καθηγητής (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Πρόεδρος)
  2. Δημήτριος Βαγενάς, Καθηγητής (Μέλος)
  3. Κωνσταντίνος Δάσιος, Αν. Καθηγητής (Μέλος)

Αφού έλεγξε ενδελεχώς τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των 52 υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με την προκήρυξη:

και με βάση τα κριτήρια επιλογής που είναι:

1. Συνολικός αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο φοιτητής μετά και από τα αποτελέσματα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2023

2. Μέσος Όρος Βαθμολογίας μαθημάτων μετά και από τα αποτελέσματα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2023

αποφάσισε να εισηγηθεί την ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Χημικών Μηχανικών» 52 φοιτητές/τριες, από τους/τις συνολικά 52 φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Καθώς δεν υπήρξαν ενστάσεις οι παρακάτω πίνακες αποτελεσμάτων φοιτητών καθίστανται οριστικοί, τα οποία επικυρώνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο τον οριστικό πίνακα 

Επισυναπτόμενα Αρχεία