Εγγραφή στο e-class του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας μέχρι τις 19/2/2024.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας να προβούν στην ηλεκτρονική τους εγγραφή (στο e-class) μέχρι τις 19/2/2024, 13:00.

Την Τρίτη 20/2  και ώρα 09:00 π.μ. θα γίνει παρουσίαση του Εργαστηρίου στην αίθουσα ΧΜ5 (για τις ομάδες Α1, Α2, Γ2) και στη συνέχεια παράδοση των θέσεών του στον Εργαστηριακό χώρο. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Η διεξαγωγή των Εργαστηριακών ασκήσεων θα ξεκινήσει την Τρίτη 27/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στο e-class.

 

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου,

Γιάννα Παπαβασιλείου