Προκήρυξη μιας (1) θέσης για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει διαθέσιμη μία (1) θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αμοιβή στο Marie Curie, MSCA Doctoral Network με τίτλο «Photosynthetic Antennas in a Computational Microscope» (PhotoCaM).

Skills/Qualifications

  • The PhD candidate should hold an M.Sc. in (Bio)Physics, Chemistry, (Molecular) Biology, or related disciplines.
  • Willingness to work on highly interdisciplinary theoretical/computational projects.
  • Proficiency in programming, e.g., in Python will certainly be an advantage.
  • Depending on the actual selected project, previous hands-on experience in running molecular dynamics or quantum chemistry codes will be highly appreciated.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://constructor.university/photocam

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/138788

καθώς και στο επισυναπτόμενο αρχείο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  15 Οκτ. 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον επίκουρο καθηγητή Βαγγέλη Δασκαλάκη στο vdaskalakis@upatras.gr