Εγκατάσταση Unisim R492

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Η έκδοση Unisim R492

Για τη χρήση του software Unisim της Honeywell απαιτείται άδεια (License).

Από την έκδοση R492 κι έπειτα, η άδεια χρήσης είναι προσωποποιημένη και βασίζεται στη δημιουργία ενός λογαριασμού που βασίζεται στην email διεύθυνσης του χρήστη.

Αυτή η άδεια μπορεί να είναι εγκατεστημένη ΜΟΝΟ σε ένα υπολογιστή ενώ εφόσον απαιτείται μπορεί να μεταφερθεί σε άλλον υπολογιστή μέσα από ειδική εφαρμογή του προγράμματος.

 

Παράδειγμα χρήσης

Ένας φοιτητής έχει εγκαταστήσει το Unisim R492 στον υπολογιστή του σπιτιού του.

Η άδεια χρήσης (user license) έχει δημιουργηθεί κι έχει εγκατασταθεί σε αυτόν τον υπολογιστή.

Ο φοιτητής πρέπει να πάει στο Υπολογιστικό κέντρο του τμήματος Χημικών Μηχανικών για να πραγματοποιήσει εβδομαδιαίο εργαστήριο.

Η άδεια χρήσης πρέπει να μεταφερθεί από τον υπολογιστή του σπιτιού σε αυτόν του εργαστηρίου μέσω της ειδικής εφαρμογής.

Μετά το πέρας του εβδομαδιαίου εργαστηρίου ο χρήστης αφαιρεί την άδεια χρήσης από τον υπολογιστή του εργαστηρίου.

Εισάγει ξανά το license στον υπολογιστή του σπιτιού.

 

Αρχική Εγκατάσταση

 Για την εγκατάσταση, αδειοδότηση και λειτουργία του Unisim έκδοση R492 πρέπει να πραγματοποιηθούν απαιτούνται τα παρακάτω βήματα: