Ομόφωνο Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (υπ’ αριθμ. 231/15-2-2024 συνεδρίαση)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», το οποίο κατατέθηκε προς διαβούλευση στις 8 Φεβρουαρίου 2024, αποτελείται από δύο μέρη: διατάξεις οι οποίες αφορούν τα Δημόσια Πανεπιστήμια και διατάξεις που αφορούν στην ίδρυση μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων.

Στις διατάξεις που αφορούν στα Δημόσια Πανεπιστήμια, η Σύγκλητος καταγράφει την ανάγκη ουσιαστικών διορθώσεων και προσαρμογών.

Οι διατάξεις που αφορούν στην ίδρυση μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, εισάγουν αλλαγή παραδείγματος στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για τις διατάξεις αυτές η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για την συνταγματικότητα τους. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές δεν παρέχουν επαρκείς εξασφαλίσεις για την αξιόπιστη ακαδημαϊκή λειτουργία των μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών δηλώνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τον ακαδημαϊκό ανταγωνισμό από τα μη κερδοσκοπικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, αλλά όμως ταυτόχρονα ζητά την ουσιαστική ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου με ανθρώπινο προσωπικό όλων των κατηγοριών, την αύξηση του προϋπολογισμού για τις λειτουργικές ανάγκες και την ενίσχυση της έρευνας, τη χρηματοδότηση για ανανέωση εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού, την κατασκευή και ανακαίνιση νέων κτιρίων και ιδιαίτερα φοιτητικών εστιών και φοιτητικού εστιατορίου και την απλοποίηση των διαδικασιών και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας.

                                                                                                                                          Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ