Προκήρυξη οικονομικής στήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών - ερευνητών/-τριών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

βλ. συνημ. προκήρυξη Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
prokiryxi-2024-2025.pdf 1.17 MB