Προκήρυξη Θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή / Αναπλ. Καθηγητή / Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστική Φυσικοχημεία"

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
Τομέας
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Τύπος Προκήρυξης
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ
APP40524 (Καθηγητής), ΑΡΡ40526 (Αναπληρωτής Καθηγητής), ΑΡΡ40529 (Επίκουρος Καθηγητής)
Ημερομηνία έναρξης υποβολών
Ημερομηνία λήξης υποβολών
Γνωστικό Αντικείμενο

Ερευνητική δραστηριότητα στο παρακάτω πεδίο:

Υπολογιστικές μέθοδοι από πρώτες αρχές (κβαντικές), μέθοδοι θεωρίας συναρτησιοειδούς πυκνότητας, μέθοδοι μοριακής δυναμικής από πρώτες αρχές για υπολογισμούς μοριακών και ηλεκτρονικών δομών, με στόχο (ενδεικτικά) τη μελέτη διεπιφανειών, της θερμοδυναμικής σταθερότητας, της χημικής δραστικότητας και της σχέσης δομής - ιδιοτήτων καταλυτικών, πορωδών και εν γένει λειτουργικών υλικών με στοχευμένες ιδιότητες.

Λεπτομέρειες:

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Καθηγητή: APP40524
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/40524

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ40526
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/40526

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή: ΑΡΡ40529
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/40529

Τύπος Σύμβασης Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου