Δ.Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών"_Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών»

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών»

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-2023

 

Μάθημα

Ημ/νία

Ώρα

Αίθουσα

Σχόλια-Παρατηρήσεις

Υ202:  Χαρακτηρισμός πολυμερών: θεωρία και εργαστήριο  

 

  Το μάθημα δεν έχει γραπτή εξέταση. Οι φοιτητές αξιολογούνται με εργασίες.
Π203:  Παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος και πειραματικός χαρακτηρισμός συνθέτων υλικών 28/06/2024

14.00-15.00

Γραφείο εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής (πρώην Γενικό Τμήμα, α΄ όροφος, τέλος διαδρόμου) Προφορική εξέταση
Ε206:  Βιοπολυμερή, αμφίφιλα πολυμερή, αυτό-οργάνωση 19/6/2024 16.00 Σεμιναρίων 1, ΤΧΜ  
Ε207: Προσομοίωση πολυμερών       Συνεννόηση με επιβλέποντα

Εκ της Γραμματείας