Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της Κατάλυσης

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Η πρόσφατη βιβλιογραφία του φαινόμενου της Ηλεκτροχημικής ενίσχυσης της Κατάλυσης (EPOC) ή μη-Φαρανταϊκή Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της Καταλυτικής ενεργότητας (φαινόμενο NEMCA), που επί χρόνια μελετήθηκε στο Τμήμα μας [1] , [2], [3],  ανασκοπήθηκε πρόσφατα σε δύο προσκεκλημένες ανασκοπήσεις που συζητούν τόσο τις πρόσφατες εξελίξεις [4] όσο και την ιστορία της ανακάλυψης του φαινομένου [5]

Δείτε περισσότερα:

[1]  Dependence of catalytic rates on catalyst work function
[2]  Electrochemical enhancement of a catalytic reaction in aqueous solution
[3]  NEMCA Effect  (video)  by Octav  Enea
[4]  Non-Faradaic electrochemical activation of catalysis
[5]  Bridging electrochemistry and heterogeneous catalysis