Ένας Αιώνας Έξέλιξης της Επιστήμης και του Επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Το Ντοκυμαντέρ αυτό προβάλει την δραστηριότητα των τελευταίων 100 ετών του McKetta Department of Chemical Engineering στο Univeristy of Texas at  Austin (www.che.utexas.edu). Η ιστορία του είναι χαρακτηριστική  της εξέλιξης της επιστήμης και του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού και της διαρκούς πρωτοποριακής επέκτασης του σε νέες περιοχές. Είναι πολύ χρήσιμο για όσους θα ήθελαν να γνωρίσουν τι είναι και ποιες είναι οι δυνατότητες του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού. Ανάμεσα στους εμφανιζόμενους είναι και ο Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματός μας, καθηγητής στο Austin, Νίκος Πέππας.