Ο καθηγητής Ιωάννης Τσαμόπουλος εκλέχτηκε Fellow της American Physical Society (APS)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Ο καθηγητής Ιωάννης Τσαμόπουλος εκλέχτηκε Fellow της American Physical Society (APS). Η επίσημη αιτιολόγηση που αναγράφεται στο σχετικό τίτλο είναι: “Για εξαιρετικές συνεισφορές, μέσω διορατικών υπολογισμών και αναλύσεων, στη θεμελιώδη κατανόηση ροών διφασικών υλικών και ιξωδοπλαστικών ρευστών”. Η επίδοση της διάκρισης έγινε στο Συνέδριο του Τομέα Ρευστομηχανικής της APS τον Νοέμβριο 2016 στις ΗΠΑ ενώ η εκλογή του κ. Τσαμόπουλου  συμπεριλήγθηκε στην έκδοση του Δεκεμβρίου του περιοδικού APS News.

H APS ιδρύθηκε το 1899 και αντιπροσωπεύει 51,000 μέλη που βρίσκονται σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και στη Βιομηχανία σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας διεθνής, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός για την ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης της φυσικής μέσω επιστημονικών περιοδικών, συνεδρίων, εκπαίδευσης και άλλων διεθνών δραστηριοτήτων. Εκδίδει 12 από τα σημαντικότερα ερευνητικά περιοδικά Φυσικής που περιλαμβάνουν και τα Physical Review Letters, Physical Review Fluids, Physical Review (A, B, …) & Reviews of Modern Physics.