Ο Γιώργος Δάσιος συνεχίζει πάντα τα Σεμινάρια Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών διεξάγεται κάθε Δευτέρα 3.00-6.00 μ.μ. από το 1989 ένα προχωρημένο Μάθημα-Σεμινάριο σε θέματα Μαθηματικών Μεθόδων στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία. Τα θέματα που αναλύονται έχουν συνήθως ετήσια διάρκεια και αποφασίζονται κάθε χρόνο από την ομάδα παρακολούθησης η οποία κυμαίνεται μεταξύ 10 και 16 άτομα. Οι συμμετέχοντες είναι κυρίως Καθηγητές και Λέκτορες από την Σχολή Θετικών Επιστημών και την Πολυτεχνική Σχολή, αλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ενδεικτικά θέματα που έχουν αναλυθεί αναφέρονται σε: Κυματική Διάδοση, Ακουστική, Ηλεκτρομαγνητισμό, Ελαστικότητα, Θερμοελαστικότητα, Μαγνητοελαστικότητα, Θεωρία Σκέδασης, Ασυμπτωτική Ανάλυση, Θεωρία Τανυστικών Διαφορικών Τελεστών, Ροές Stokes, Τεχνικές Ιατρικών Απεικονίσεων, Μαθηματική Ανάλυση του Προβλήματος της Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Μαγνητοεγκεφαλογραφίας, Μοντέλα Ανάπτυξης Καρκινικών Όγκων, Γενικευμένη Θεωρία Ολοκληρωτικών Μετασχηματισμών, Ολοκληρώσιμες Εξισώσεις και Ζεύγη Lax, Κλασματικός Λογισμός, Θεωρία Ιδιομορφιών, αλλά και Ποσοτικές Μέθοδοι των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων.

Μετά την συνταξιοδότηση του Καθηγητή Γεώργιου Δάσιου, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών εποπτεύεται σήμερα από τον Επίκουρο Καθηγητή Παναγιώτη Βαφέα.