1ο Συμπόσιο Αποφοίτων Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργάνωσε για πρώτη φορά Συμπόσιο Αποφοίτων, στα πλαίσια του εορτασμού 40 χρόνων από την ίδρυσή του.

Το 1ο Συμπόσιο Αποφοίτων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών έγινε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 και συμμετείχαν περίπου 250 απόφοιτοι, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ΕΔΙΠ, ΕΔΤΠ, ΕΤΕΠ, τεχνικοί, γραμματείς, σύσσωμη η γραμματεία του Τμήματος και πολλοί προπτυχιακοί φοιτητές μα.

Σκοπός του Συμποσίου είναι να ανανεώσει και να ενισχύσει τους δεσμούς των αποφοίτων με το Τμήμα αλλά και μεταξύ τους, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην συγγένεια νοοτροπίας και στόχων αλλά και στη συμβολή των αποφοίτων στην περαιτέρω εξέλιξη του Τμήματος.

Ο χαρακτήρας του Συμποσίου είναι μικτός συμπεριλαμβάνοντας συναντήσεις με τους καθηγητές και ερευνητές, ενημέρωση για τις εξελίξεις της επιστήμης της χημικής μηχανικής και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, ομιλίες από τους μαχόμενους χημικούς μηχανικούς της βιομηχανίας, ενημέρωση και συζητήσεις για τα σχέδια και το μέλλον του Τμήματος και του Ινστιτούτου, και φυσικά κοινωνικές εκδηλώσεις με αποκορύφωμα την χοροεσπερίδα το βράδυ του Σαββάτου 16 Ιουνίου.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του συμποσίου για να βρείτε τα video και πλούσιο φωτογραφικό υλικό: http://alumni-symposium.chemeng.upatras.gr/

Φωτογραφικό Υλικό
5