Στήνει γέφυρα καινοτομίας, ανάπτυξης και έρευνας με τη Βιομηχανία το Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Με δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις συμμετέχει το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο 22ο Forum Ανάπτυξης, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο «Αστήρ».

Η πρώτη με τίτλο «Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη» θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 το πρωί. Στόχος της εκδήλωσης είναι η σε βάθος ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και οι προοπτικές για το μέλλον, στο επίπεδο της χώρας, της περιοχής αλλά και του Πανεπιστημίου Πατρών, στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας ως αφορμή το παράδειγμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ομιλητές που θα συμμετάσχουν και θα λάβουν μέρος στη συζήτηση, προέρχονται από τους χώρους της εκπαίδευσης, της έρευνας, των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.

Ειδικότερα θα μιλήσουν:

Ο Δημήτρης Βαγενάς, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ο Δημήτρης Ματαράς, Καθηγητής, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής, θα αναφερθεί στην εκπαίδευση

Ο Σπύρος Πανδής, καθηγητής,θα αναφερθεί στην έρευνα

Ο Μιχάλης Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης, θα μιλήσει για την καινοτομία

Ξενοφώντας Βερύκιος, Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), θα μιλήσει για την ανάπτυξη.

Θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρία, στις 14.30 το μεσημέρι, με θέμα : «Εταιρική ευθύνη στην έρευνα και την εκπαίδευση: πρακτική άσκηση, διπλωματική εργασία, μεταπτυχιακές σπουδές, ημέρα καριέρας»

Με αυτή το Τμήμα Χημικών Μηχανικών ουσιαστικά αποκαθιστά δίαυλο επικοινωνίας με την Ελληνική Βιομηχανία, μιας και στην εκδήλωση συμμετέχουν εταιρείες από όλο το φάσμα του παραγωγικού ιστού της χώρας.

*Θα συζητηθούν θέματα που αφορούν άμεσα τη βιομηχανία και απαιτούν τεχνολογικές λύσεις, καινοτόμες ιδέες και νέα προϊόντα καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις σε θέματα χημικής μηχανικής.

Απώτερος στόχος είναι η στενή συνεργασία του Τμήματος με τη Βιομηχανία. Η συνεργασία αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από εκπόνηση πρακτικών και διπλωματικών εργασιών των φοιτητών στη βιομηχανία, την χορήγηση υποτροφιών για εκπόνηση στοχευμένων μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, την υποβολή κοινών ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων και την απασχόληση αποφοίτων του Τμήματος στη Βιομηχανία.

*Στην εκδήλωση αυτή οι βιομηχανίες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους και προβλήματα/προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με παρουσίασή τους, να πάρουν συνεντεύξεις από επιλεγμένους απόφοιτους ή μελλοντικούς χημικούς μηχανικούς και να προσφέρουν στοχευμένες πρακτικές ασκήσεις, διπλωματικές εργασίες και υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.

Θα συμμετέχουν οι εταιρείες:

  • Interamerican
  • Μύλοι Κεπενού
  • Πλαστικά Κοτρώνης
  • Rolco
  • Sirmet
  • Watera
  • Isomat
  • Titan

Οι εταιρείες θα έχουν στη διάθεσή τους 10λεπτά για προβολή των δραστηριοτήτων τους και σύντομη περιγραφή των διαθέσιμων θέσεων (πρακτικής άσκησης, διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών). Και στη συνέχεια σε ειδικά διαμορφωμένο δικό της χώρο, η κάθε εταιρεία θα μπορέσει να μιλήσει με τους φοιτητές που θα επιλέξει, από αυτούς που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Invitation Ι 626.96 KB
Invitation IΙ 619.62 KB