Ολοκλήρωση Εγγραφών Πρωτοετών Κυπρίων Προπτυχιακών Φοιτητών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Παρακαλούνται οι Κύπριοι Πρωτοετείς Προπτυχιακοί φοιτητές να περάσουν από τη Γραμματεία ώστε να παραλάβουν τα πιστοποιητικά εγγραφής και τους κωδικούς σας πρόσβασης στις υπηρεσίες του πανεπιστημίου.

Εκ της Γραμματείας