Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Μεταπτυχιακά Μαθήματα, Εαρινό/Χειμερινό
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: GCHM_Υ201
Μονάδες ECTS: 10
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Λεπτομέρειες Μαθήματος
No content to be displayed now. Please come back soon.