Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Μεταπτυχιακά Μαθήματα, Χειμερινό
Τύπος μαθήματος: Ειδίκευσης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά/Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C761
Μονάδες ECTS: 8
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Λεπτομέρειες Μαθήματος

ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ
Ιδανικοί βιοαντιδραστήρες. Χημοστάτης. Ιδανικός αυλωτός αντιδραστήρας. Αντι­δραστήρας διαλείποντος έργου. Αντιδραστήρας ημιδιαλείποντος έργου. Mικροβιακή ανάπτυξη. Παραγωγή προϊόντος. Συντήρηση και ενδογενής μεταβολισμός.
Μη ιδανικοί βιοαντιδραστήρες. Mοντέλα ατελούς ανάμιξης. Κατανομή χρόνων παραμονής. Προσκόλληση κυττάρων στα τοιχώματα.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ
Στοιχεία δυναμικής συστημάτων. Δυναμική συμπεριφορά χημοστάτη. Mοντέλο Monod. Mοντέλο Andrews.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ταξινόμηση ζευγών συστατικών. Συμπληρωματικά συστατικά. Αντικαταστάσιμα συστατικά.
Γενικευμένα μοντέλα μικροβιακής ανάπτυξης. Κυβερνητικά μοντέλα.
ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Ισοζύγιο πληθυσμού σωματιδίων. Διεργασία διάσπασης σωματιδίων. Διεργασία συσσωμάτωσης σωματιδίων. Ισοζύγιο περιβαλλοντικών συστατικών Ισοζύγιο    πληθυσμού    κυττάρων    σε    χημοστάτη.    Ισοζύγιο    πληθυσμού κατανεμημένου   ως   προς   την   μάζα   των   κυττάρων.   Ισοζύγιο   πληθυσμού κατανεμημένου ως προς την ηλικία των κυττάρων
ΜΙΚΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ταξινόμηση μικροβιακών αλληλεπιδράσεων. Άμεσες μικροβιακές αλληλεπιδράσεις. Θήρευση και παρασιτισμός. Έμμεσες μικροβιακές αλληλεπιδράσεις. Κομμενσαλισμός. Συναγωνισμός. Αμενσαλισμός και ανταγωνισμός. Αμοιβαιοτισμός
Συνδυασμοί αλληλεπιδράσεων.