Ανάπτυξη μικροβιακού κελιού ηλεκτρόλυσης για παραγωγή υδρογόνου

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2019 - 2020
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Μπεμπέλης Συμεών
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Υποχρεωτικό Μάθημα 2: