Τεχνοοικονομική μελέτη συστήματος παραγωγής καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας για μεταφορές

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Κούκος Ιωάννης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Ανάλυση και Σχεδιασμός Αντιδραστήρων (CHM_E_Β4)
Παρατηρήσεις

Η εισαγωγή αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης με βασικό καύσιμο το υδρογόνο είτε ηλεκτροκινούμενων αυτοκινήτων προϋποθέτει τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής σε εθνικό επίπεδο. Στην διπλωματική αυτή θα μελετηθούν σενάρια μετάβασης στις νέες τεχνολογίες μέσων μεταφοράς και της παραγωγής υδρογόνου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας. Θα μελετηθούν επίσης εναλλακτικά σενάρια κατανεμημένης παραγωγής υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας.