Ασβεστοποίηση Βιοϋλικών. Σχηματισμός και Δυνατότητα Αναστροφής

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Κουτσούκος Πέτρος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Αιωρήματα και Γαλακτώματα (CHM_E_Β6)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Βιοϋλικά (CHM_E_Γ3)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Ιωάννης Καλαντζής (AM: 1055966)
Παρατηρήσεις

Εξετάζεται ο  μηχανισμός σχηματισμού εναποθέσεων δυσδιάλυτων αλάτων (φωσφορικό ασβέστιο ή και άλλων δυσδιάλυτων αλάτων όπως το ανθρακικό ασβέστιο ή και οξαλικό ασβέστιο).  Τα βιολογικά ρευστά είναι προσομοιωμένα υδατικά διαλύματα.  Διερευνάται ο μηχανισμός σχηματισμού των αλάτων από μετρήσεις της κινητικής της εναποθέσεως των αλάτων.  Βιοϋλικά ενδιαφέροντος, τα οποία εξετάζονται ως προς τη δυνατότητα ασβεστοποίησης συμπεριλαμβάνουν ενδοφακούς (χρησιμοποιούνται κατά την αντικατάσταση θολωμένων ενδοφακών) και βαλβίδες καρδιάς.