Μοριακή Φασματοσκοπία και Ισοτοπική Υποκατάσταση για ανάλυση δομής καταλυτών

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Μπογοσιάν Σογομών
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Υποχρεωτικό Μάθημα 2: