Απομόνωση και εμπλουτισμός φαινολικών ενώσεων από φύλλα ελιάς μέσω μεμβράνης πιλοτικής κλίμακας

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Παρασκευά Χριστάκης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Υποχρεωτικό Μάθημα 2: