Κβαντομηχανικοί υπολογισμοί των αναδομήσεων του επιφανειακού κράματος Ni(0.5ML)/Cu(110) ως συνέπεια της ρόφησης ατομικού υδρογόνου

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Μαυραντζάς Βλάσης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Ετερογενής Κατάλυση (CHM_E_B1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Επιστήμη Επιφανειών (CHM_E_Β3)
Παρατηρήσεις

Επίβλεψη - Επιστημονικός Συνεργάτης: Δρ. Μάνος Συμιανάκης (manos_simianakis@yahoo.com)

Περιγραφή: Χρήσιμες χημικές ουσίες αυξημένης πολυπλοκότητας μπορούν να παραχθούν  σε βιομηχανικό επίπεδο από syngas (μείγμα CO +H2 ) όταν αυτό εκτίθεται σε κατάλληλους καταλύτες υπό καθορισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Παρότι οι βέλτιστες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας για τη μέγιστη απόδοση της κάθε αντίδρασης είναι σχετικά εύκολο να βρεθούν, τελικά τόσο ο μέγιστος ρυθμός όσο (κυρίως) η επιλεκτικότητα προς συγκεκριμένο προϊόν καθορίζονται από λεπτομέρειες της δομής της επιφάνειας του αντίστοιχου καταλύτη  σε ατομικό επίπεδο. 

Στο παρόν θεωρητικό θέμα ο/η φοιτητής/τρια θα χρησιμοποιήσει λογισμικά που υπολογίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων από πρώτες αρχές (κβαντομηχναικά) ώστε να μελετήσει τις αναδομήσεις (reconstructions) της επιφάνειας του επιφανειακού κράματος χαλκού (Cu)-νικελίου (Ni) όταν αυτή εκτίθεται σε περιβάλλον  υδρογόνου. Αυτή η πληροφορία είναι κρίσιμης σημασίας για την περαιτέρω μελέτη της αλληλεπίδρασης του CO με τη διαμορφωμένη επιφάνεια.

Προϋποθέσεις: Άριστη γνώση της Fortran