ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Κουτσούκος Πέτρος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Μηχανική Υγρών Αποβλήτων (CHM_E_A1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Αιωρήματα και Γαλακτώματα (CHM_E_Β6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΔΑΣ (AM: 1060088)
Παρατηρήσεις

Η μελέτη επικεντρώνεται σε οικονομικές μεθόδους αύξησης της συγκέντρωσης του μαγνησίου στα αστικά υδατικά απόβλητα με απώτερο στόχο τη δυνατότητα ανάκτησης Ν και Ρ με τη μορφή εξαένυδρου φωσφορικού μαγνησίου (MgNH4PO4·3H2O, στρουβίτη).   Εξέταση της δυνατότητας εμπλουτισμού με:

ανοδική διάλυση μαγνησίου

χρήση λευκολίθου