ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΟΛΩΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Κουτσούκος Πέτρος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βιοϋλικά (CHM_E_Γ3)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Αιωρήματα και Γαλακτώματα (CHM_E_Β6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΑΣΗ (AM: 1060066)
Παρατηρήσεις

Το πρόβλημα του καταράκτη έχει λευθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες με την ευρεία εφαρμογή τεχνητών φακών, με τους οποίους αντικαθίσταται ο φυσικός , αλλά θολωμένος (αδιαφανής) φυσικός φακός. Τα νέα αυτά βιοϋλικά είναι γνωστά ως ενδοφακοί (intra-ocular lenses, IOLs).   Οι πολυμερικοί φακοί διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:τους υδρόφοβους και τους υδρόφιλους.  Οι υδρόφιλοι ενδοφακοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρύτατα, παρασκευάζονται από πολυμερικά υλικά (πολυ-αιθοξυ μευθακρυλικό οξύ-ΡΗΕΜΑ) σε επαφή με το υδατοειδές υγρό, το οποίο είναι υπέρκορο ως προς άλατα του φωσφορικού οξέος, τείνουν να εμφανίζουν θόλωση λόγω εναπόθεσης δυσδιαλύτων αλάτων του φωσφορικού ασβεστίου.  Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται παραμετρική μελέτη της παρουσίας μη τοξικών ουσιών (π.χ. κιτρικό νάτριο, ασκορβικό οξύ κ.α), τόσο ως προς την ικανόττα αναστολής του σχηματισμού των αλάτων αυτών σε υπέρκορα διαλύματα, με τα οποία προσομοιώνεται το υδατοειδές υγρό, όσο και για τη συμβολή τους στη διάλυση των αλάτων αυτών σε ακόρεστα διαλύματα.