ΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ: ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Κουτσούκος Πέτρος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Επιστήμη Επιφανειών (CHM_E_Β3)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Αιωρήματα και Γαλακτώματα (CHM_E_Β6)
Παρατηρήσεις

Το επιφανειακό φορτίο των ινών από βαμβάκι είναι καθοριστικό για την επιτυχή εφαρμογή των βαφών, οι οποίες είναι κατά κανόνα ιοντισμένες οργανικές ουσίες, οι οποίες είναι υδατοδιαλυτές.  Για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των βαφών κατά τη βαφή πρέπει συχνά να τροποποιηθεί το φορτίο της επιφάνειας των ινών, το οποίο εξαρτάται σε δεδομένη θερμοκρασία, από το pH, τη συγκέντρωση των ηλεκτρολυτών και από την παρουσία ξένων ουσιών στα διαλύματα.  Στην εργασία αυτή γίνεται παραμετρική μελέτη των φυσικοχημικών παραμέτρων οι οποίες επηρρεάζουν το φορτίο της επιφάνειας βαμβακερών ινών , αλλά και ινών τροποποιημένων με πολυμερή προκειμένου, με την τροποποίηση του επιφανειακόύ φορτίου να βελτιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση ίνας-χρωστικής, μειώνοντας ει δυνατό τη συγκέντρωση των ηλεκτρολυτών.