ΘΟΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΦΑΚΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Κουτσούκος Πέτρος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Επιστήμη Επιφανειών (CHM_E_Β3)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Αιωρήματα και Γαλακτώματα (CHM_E_Β6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΑΝΔΕ (AM: 1060118)
Παρατηρήσεις

Οι υδρόφιλοι ενδοφακοί, το βασικό υλικό της κατασκευής των οποίων είναι το πολυμερές ΡΗΕΜΑ, υπόκεινται σε θόλωση, η οποία σύμφωνα με κλινικά ευρήματα οφείλεται στην εναπόθεση αλάτων του φωσφορικού ασβεστίου, υδροξυαπατίτη (ΗΑΡ) κατά κύριο λόγο, στην επιφάνεια των ενδοφακών, στο εσωτερικό τους ή και στα δύο. Έχει προταθεί ότι ο μηχανισμός δια του οποίου λαμβάνει χώρα η ασβεστοποίηση, οφείλεται στην παρουσία δραστικών ομάδων -ΟΗ στο  ΡΗΕΜΑ, οι οποίες λόγω του ιοντισμού τους σε φυσιολογικές τιμές pH είναι δυνατό μέσω του σχηματισμού επιφανειακών συμπλόκων με τα ιόντα Ca2+ να δημιουργήσουν τα απαραίτητα ενεργά κέντρα για την πυρηνογένεση και την εν συνεχεία κρυσταλλική ανάπτυξη του ΗΑΡ.  Στην παρούσα εργασία, υδρόφιλοι ενδοφακοί υφίστανται επεξεργασία με οξειδιο του γραφενίου (GO) το οποίο στη συνέχεια ανάγεται σε θερμοκρασία δωματίου, δημιουργώντας επίστρωση ανηγμένου οξειδίου του γραφενίου (rGO).  Αξιολογείται με μετρήσεις της κινητικής της κρυσταλλικής ανάπτυξης ΗΑΡ στους αντίστοιχους ενδοφακούς, σε υπέρκορα διαλύματα φωσφορικού ασβεστίου των υδρόφιλων ενδοφακών προ και μετά την επεξεργασία τους με εναπόθεση GO και rGO αντίστοιχα.  Βασικός στόχος είναι οι επικαλύψεις να μη δημιουργούν προβλήματα στην οπτική πυκνότητα των ενδοφακών.