Μαθηματική Ανάλυση Ισοθερμικής θερμιδομετρίας για αναγνώριση κινητικών παραμέτρων

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Αρμάου Αντώνης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Ανάλυση και Σχεδιασμός Αντιδραστήρων (CHM_E_Β4)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Σοφία Μηναδάκη
Παρατηρήσεις

Η ισοθερμική θερμιδομετρία χέρει ευρίας αναγνώρισης ως μέθοδος για την έρευση σταθερών ισορροπίας. Τα τελευταία χρόνια ερευνητικές ομάδες έξερευνούν την χρήση της μεθόδου για την εύρεση κινητικών παραμέτρων για απλές αντιδράσεις. Ένα ερώτημα είναι πως επηρεάζει η δυναμική του οργάνου τις κινητικές παραμέτρους που υπολογίζονται. Η διπλωματική θα χρησιμοποιήσει αλγορίθμους βελτιστοποίησης για την αναγνώριση του συστήματος και τον σχεδιασμό πειραμάτων θερμιδομετρίας.