Βέλτιστα μέτρα κοινωνικής απόστασης για αντιμετώπιση COVID-19 βασιζόμενα σε ασαφή μαθηματικά μοντέλα

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Αρμάου Αντώνης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Παρατηρήσεις

Η διπλωματική θα χρησιμοποιήσει τα  επιδημιολογικά μοντέλα που αναπτήσει ο Κ Σιέττος και βασικούς αλγορίθμους βελτιστοποίησης για να προτείνει μέτρα κοινωνικής απόστασης σε βάθος χρόνου εβδομάδων και να αποτρίνει την ανάκαμψη της επιδημείας σε βάθος χρόνου μηνών